HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Länkar till andra hemsidor

Om man exempelvis vill veta något om hundens sjukdomar finns flera myndigheter och organisationer som har information på nätet, tex SVA, SJV, SLU, SKK osv.

Har du tips om andra bra länkar, tipsa gärna om dessa till info@sallanderconsulting.com

MYNDIGHETER - FORSKNING

SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) - www.slu.se, har bl a intressant forskning om hundens sjukdomar, både genom avelsprogram (populationsgenetik) och på mindre gen-nivå (molekylärgenetik). Bland annat arbetar professorerna Erling Strandberg med forskargrupp med hunden och hur man kan förbättra vissa frågor genom förbättrade avelsprogram. Göran Andersson med forskargrupp arbetar med molekylärgenetik, där man arbetar med att identifiera ärftliga faktorer för vanliga sjukdomar hos hund, ofta med nytta även för människan. På grund av inavel är sjukdomsgener ofta lättare att hitta inom vissa hundraser än hos människor. När generna hittats kan man söka dem hos människan och studera dem mera i detalj. Professor Åke Hedhammar är en av flera i den gruppen av forskare som samarbetar med gruppen på Uppsala universitet i denna spännande fråga för att hitta gener för cancer, diabetes, inflammatoriska och neurologiska sjukdomar samt hjärt- och sjukdomar.

UU (Uppsala Universitet) - www.uu.se, har tillsammans med bl a SLU mycket intressant forskning om hundens sjukdomsgener. Bland annat professorerna Kerstin Lindblad-Tohs med forskargrupp vill identifiera ärftliga faktorer för vanliga sjukdomar hos hund, med nytta även för människan. Sjukdomsgener anrikas ofta inom vissa hundraser och är därmed lättare att hitta än hos människor. När generna hittats kan man söka dem hos människan och studera dem mera i detalj. Veterinärer, läkare och genetiker jobbar tillsammans för att hitta gener för cancer, diabetes, inflammatoriska och neurologiska sjukdomar samt hjärt- och sjukdomar.

SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) - www.sva.se, här kan man bl a läsa om smittsamma sjukdomar eller smittämnen, tex sådana som kan smitta mellan djur och människor som svininfluensa. Det står även om rabies, aktuellt om du åker med hunden utomlands. Eller om du ger rått kött kan det vara aktuellt med vissa smittämnen som campylobakter eller salmonella.

Jordbruksverket - www.sjv.se, gärna in på foderavdelningen och kolla vilka tester av foder som görs, vilka avvikelser som får förekomma, hur många foder som avviker från reglerna. SJV har också regler om djurhållning, tex hur stora burar eller boxar djur får ha och kan svara på dina frågor. 

 

ORGANISATIONER

Svenska Kennelklubben - www.skk.se, svenska hundägarnas organisation. Har en informationsavdelning dit du kan ringa och fråga om det mesta.  

Sverak - www.sverak.se, svenska kattägares organisation med massa information på sina hemsida.

Djurskyddet - www.djurskyddet.searbetar genom information, kampanjer, opinionsbildning och rådgivning till allmänheten. Djurskyddet arbetar också genom representation i arbetsgrupper och kommittéer samt är remissinstans åt departement och myndigheter. De ger löpande stöd och ekonomiskt bidrag till djurskyddsfrämjande forskning och djurhemsverksamhet. I de lokala föreningarnas djurhemsverksamhet omhändertas och omplaceras tusentals hemlösa sällskapsdjur varje år.

Manimalis - www.manimalis.seär en fristående ideell organisation som verkar för att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter för samhället och den enskilda människan. Sommaren 2010 arrangeras den 12:e internationella kongressen inom organisationen IAHAIO (International Association of Human Animal Interaction Organisations) People & Animals: For Life i Stockholm. Syftet är att förmedla kunskap och öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på människa och samhälle.