HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Välkommen till hösten 2024 års viltspårskurser i Knivsta i Uppland!

Läs detta först!

  • Kurserna är avsedda för hundar av alla raser
  • Alla övningar anpassas för just din hund
  • Anmälan till kurserna är bindande, se mer under "Våra anmälningsregler" nedan
  • För att anmäla dig, fyll i alla uppgifter i formuläret längst ner på denna sida

  • Bekräftelse på att du fått plats kommer via email senast 1 vecka efter anmälan.  Ibland kan mail hamna i skräp-korgen, kolla om inbjudan till kursen hamnat där om du ej fått svar. Om du ej hittar något mail efter en vecka, maila igen.

  • Observera att ibland händer det att en kurs bokas upp mycket snabbt, så du har inte fått plats förrän du fått ett svars-mail angående detta.

  • Med bekräftelsen kommer en inbjudan samt faktura på kursavgiften. Senast 30 dagar innan kursstart ska betalning ske, och vid sen anmälan betalar man omgående.

Kursledare

Kursledare för hundkurserna är Marie Sallander, med drygt 45 års erfarenhet av hundträning. Marie är utbildad instruktör i lydnad och bruks samt räddningshunds-instruktör inom Svenska Brukshundklubben, och har även instruktörs- och lärarutbildning inom Svenska Spaniel- och Retrieverklubben. Under senare år har Marie varit särskilt aktiv med viltspårträning.

Marie har hållit många kurser, och själv tränat och/eller tävlat inom lydnad, sök, spår, räddning, bevakning/patrull, jakt, viltspår, agility och nosework. Kurserna bedrivs med mjuka metoder utan att för den skull göra avkall på att hunden ska lyssna på dig som ägare.

Viltspårskurser ht 2024

Kursnummer 1. Viltspårskurs Anlagsklass (steg 1) - 4 platser kvar!

Den här kursen är en nybörjarkurs i viltspår där vi anpassar alla spår efter varje hund så att alla har möjlighet att utvecklas utifrån sina kunskaper.

Innehåll: Man kan träna alla hundar i spår, vare sig man vill ha dem för praktiskt eftersök, gå prov eller bara för att aktivera sin hund. Vi kommer att gå igenom viltspårreglerna och vad som är viktigt att tänka på när man går prov. Vi kommer även ta upp när det är viktigt att ha tillgång till en tränad viltspårhund vid jakt.

Målgrupp: Hundar som ej spårat tidigare eller bara spårat lite grann. Hunden bör vara minst 5-6 månader vid kursstart.

Mål: Att klara motsvarande anlagsklass när kursen är slut. Detta förutsätter att man själv tränar minst en gång i veckan emellan kurstillfällena.

Tid: Fredagar kl 9-12, totalt 15 kurstimmar

Datum: 9/8, 16/8, 23/8, 30/8, 6/9

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 4000:- inkl moms

Tips: De flesta anmäler både till Viltspår Anlagskurs och Viltspår Öppen klass direkt efter varandra. Efter dessa kurser är hunden ofta mogen att gå på prov om så önskas.
 

Kursnummer 2. Viltspårskurs Öppen klass (steg 2) - fullt!

Den här är en fortsättningskurs i viltspår där vi anpassar spåren efter varje hund så att alla har möjlighet att utvecklas utifrån sina kunskaper.

Innehåll: Här kommer vi att tänja på gränserna så att hunden lär sig spåra oavsett väder, vind, terräng, och några olika störningar. Vi kommer att variera exempelvis spårets längd, blodmängd, liggtid, olika belöningar i spåret eller olika spårläggare. Skott kommer att prövas vid spårning.

Målgrupp: Hundar som Viltspårkurs Anlagsklass (steg 1) hos mig. Hundar som ej gått den kursen hos mig måste vara godkänd i anlagsklass på prov.

Mål: Att ha kunskaper motsvarande öppen klass på viltspårprov.

Tid: Fredagar kl 9-12, totalt 15 kurstimmar

Datum: 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 4000:- inkl moms

Tips: De flesta anmäler både till Viltspår Anlagskurs och Viltspårkurs Öppen klass direkt efter varandra. Efter dessa kurser är hunden ofta mogen att gå på prov om så önskas.

 

Kursnummer 3. Viltspårskurs Anlagsklass (steg 1) - 6 platser kvar!

Den här kursen är en nybörjarkurs i viltspår där vi anpassar alla spår efter varje hund så att alla har möjlighet att utvecklas utifrån sina kunskaper.

Innehåll: Man kan träna alla hundar i spår, vare sig man vill ha dem för praktiskt eftersök, gå prov eller bara för att aktivera sin hund. Vi kommer att gå igenom viltspårreglerna och vad som är viktigt att tänka på när man gå prov. Vi kommer även ta upp när det är viktigt att ha tillgång till en tränad viltspårhund vid jakt.

Målgrupp: Hundar som ej spårat tidigare eller bara spårat lite grann. Hunden bör vara minst 5-6 månader vid kursstart.

Mål: Att klara motsvarande anlagsklass när kursen är slut. Detta förutsätter att man själv tränar minst en gång i veckan emellan kurstillfällena.

Tid: Fredagar kl 9-12, totalt 15 kurstimmar

Datum: 18/10, 25/10,1/11, 8/11, 15/11

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 4000:- inkl moms

Tips: De flesta anmäler både till Viltspår Anlagskurs och Viltspårkurs Öppen klass direkt efter varandra. Efter dessa kurser är hunden ofta mogen att gå på prov om så önskas.

 

Kursnummer 4. Viltspårskurs Öppen klass (steg 2) - 5 platser kvar!

Den här kursen är en fortsättningskurs i viltspår där vi anpassar spåren efter varje hund så att alla har möjlighet att utvecklas utifrån sina kunskaper.

Innehåll: Här kommer vi att tänja på gränserna så att hunden lär sig spåra oavsett väder, vind, terräng och några olika störningar. Vi kommer att variera exempelvis spårets längd, blodmängd, liggtid, olika belöningar i spåret eller olika spårläggare. Skott kommer att prövas vid spårning.

Målgrupp: Hundar som gått Viltspårkurs Anlagsklass (steg 1) hos mig. Hundar som ej gått den kursen hos mig måste vara godkänd i anlagsklass på prov.

Mål: Att ha kunskaper motsvarande öppen klass på viltspårprov.

Tid: Fredagar kl 9-12, totalt 15 kurstimmar

Datum: 22/11, 29/11, 6/12, 13/12, 20/12

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 4000:- inkl moms

Tips: De flesta anmäler både till Viltspårkurs Anlagsklass och Viltspårkurs Öppen klass direkt efter varandra. Efter dessa kurser är hunden ofta mogen att gå på prov om så önskas.

 

Kursnummer 5. Viltspår Överkurs (steg 3) - 3 platser kvar!

Den här kursen är en "överkurs" i viltspår där vi utgår från att din hund redan blivit viltspårchampion.

Innehåll: Vi tänjer YTTERLIGARE på gränserna så att din hund kan spåra oavsett väder, vind, terräng, att spåra över diken, vägar och med tamdjur som störning. Vi drar vilt över spåret, testar om hundar och människor kan korsa spåret. Vi lär oss leta efter blod, hår och sårlegor när vi spårar. Vi provar även att spåra norska, danska och finska viltspår och läser lite om dessa.

Målgrupp: Hundar som redan är viltspårchampions eller har motsvarande kunskaper.

Mål: Att bli ännu bättre än vad som krävs på ett viltspårprov. Att aktivera hunden, ha roligt och utöka svårigheterna.

Tid: Onsdagar kl 9-12 ca en gång per månad, totalt 15 kurstimmar.

Datum: 21/8, 18/9, 16/10, 13/11, 11/12

Max antal deltagare: 6

Plats: Knivsta, Uppland

Pris: 4000:- inkl moms

Våra anmälningsregler

1. Anmälan, bekräftelse & reservlista

I mån av plats kan anmälan ske fram till kursens start. Anmälan är bindande. Antagning respektive placering på reservlista sker i turordning, som anmälningarna kommit in.

Efter anmälan kommer en bekräftelse på att du fått plats samt ett brev som beskriver detaljer om kursen. Hör du ingenting inom 1 vecka, maila eller ring till kurs@sallanderconsulting.com, tel 0706-388306.

Då vissa kurser fort kan bli fulla, måste du vara införstådd med att du har ej fått en plats förrän du antingen fått ett muntligt besked i telefon eller ett bekräftelse-mail om detta.

2. Kursavgiften

Kursavgiften anges inklusive moms. Avgiften ska betalas senast det datum som anges på fakturan på det kontonummer som framgår av bekräftelsemailet. Vid sen anmälan betalas avgiften omgående. Om avgiften ej är betald i tid går platsen till förste man på ev reservlista.

3. Avbokning

Avbokning skall göras skriftligt, t.ex. via e-mail.

Vid avbokning 30 dagar eller tidigare före kursstart debiteras 25% av kursavgiften.

Vid avbokning 14-29 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 7-13 dagar före kursstart debiteras 75% av kursavgiften.

Vid avbokning 1-6 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Vid styrkt egen sjukdom (läkarintyg) eller sjukdom hos hunden (veterinärintyg) debiteras ingen kursavgift.

Bokningen kan överlåtas till en annan person/kollega utan avboknings-avgifter. Ersättarens namn skall i så fall omgående meddelas till kurs@sallanderconsulting.com.

4. Inställd eller uppskjuten kurs

Sallander Pet Diet, Exercise & Health AB har rätt att ställa in och skjuta upp kurser om det är färre än 5 deltagare. I dessa fall får du besked senast 1 vecka före kursstart. Vid inställd kurs återfår du den inbetalda avgiften.

Ditt namn

Din e-mailadress

Din gatuadress

Ditt postnr + bostadsort

Ditt mobilnummer

Hundens namn

Hundens ras

Hundens ålder vid kursstart

Hundens & dina ev förunskaper

Godkänner anmälningsreglerna & att det är bindande anmälan, skriv JA här

Anmälan gäller vilket kursnummer (står först i beskrivningen till varje kurs)

Övrigt