HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

The Effect of Early Diet on Canine Atopic

Dermatitis (CAD) in Three High-Risk Breeds

Marie Sallander, Josefina Adolfsson, Kerstin Bergvall,

Åke Hedhammar, Ane Nodtvedt

Department of Clinical Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden.

The Open Dermatology Journal, 2009, 3, 73-80.

http://www.benthamscience.com/open/todj/openaccess2.htm

 

Abstract

The effect of diet on the occurrence of canine atopic dermatitis (CAD) in the high-risk breeds boxer, English bull terrier and West Highland white terrier was investigated as part of an extensive case-control study. In that study, a sparing association was seen for feeding the bitch a diet containing non-commercial ingredients during lactation and the subsequent development of CAD in the offspring. The purpose of this study was to further explore the role of diet of the bitch during lactation as well as early dietary exposure of puppies (up to six months of age) on the occurrence of CAD.

Two factors were significant in a final logistic regression model: “not feeding non-commercial animal products (meat, egg or milk-products) to the bitch during lactation” (OR=3.39, 95% CI 1.46-7.92) and “feeding non-commercial meat to the puppy between the age of 2-6 months” (OR=2.97, 95% CI 1.27-6.93), and further analysis revealed that there was an interaction between these two factors.

If a bitch didn’t receive non-commercial animal products during lactation, and the puppy was fed non-commercial meat any time until 6 months of age, the puppy had an increased risk of developing CAD (OR=5.1, 95% CI 1.2-21.9). If the bitch received at least some non-commercial animal products during lactation there was no difference in risk of CAD for the offspring, regardless of whether the puppy was fed non-commercial meat or not until the age of 6 months (OR=1.6, 95% CI 0.5-5.6).  It seems prudent to feed bitches some non-commercial animal products during lactation.

 

Sammanfattning

Ny svensk forskning har nu visat att om man inte ger den digivande tiken i klådraserna westie, boxer och bullterrier smakportioner av kött, ägg eller mjölkprodukter till ett torrfoder, ökar risken för att valparna senare i livet ska få inandningsallergi (atopi) med hela fem gånger.

Vi vet sedan några år att av tio hundar med atopi (inandningsallergi), har fyra även foderallergi, vilket är betydligt fler än vad man trodde tidigare.

Tikarna åt torrfoder som bas och de animaliska livsmedlen som gavs var oftast köttfärs, ägg och fil, och ofta i små mängder, smakportioner. Valparna gavs torrfoder som bas under digivningen och dessutom animaliska livsmedel åtminstone under någon period fram till 6 månaders ålder.

Om tiken däremot gavs animaliska livsmedel under digivningen, hade det mindre betydelse ur allergisynpunkt om valpen utfodrades med animaliska livsmedel eller inte fram till 6 månader.

De valpar som drabbades värst av atopi var alltså de som hade en mamma som bara fått torrfoder under digivningen, och om dessa valpar sen fått både torrfoder och hemlagat/matrester någon gång fram till 6 månader. Bäst var alltså om tiken fått både torrfoder och hemlagat/matrester under digivningen, då spelar det mindre roll om man ger valpen bara torrfoder, eller både torrfoder och matrester/hemlagat.

Slutsatsen är att dessa animaliska produkter fungerade som en trigger för immunförsvaret. Studien gjordes i raserna boxer, bullterrier och West Highland white terrier. Det är inte säkert att dessa slutsatser är allmängiltiga för andra klådraser, men om man ger dessa livsmedel i små mängder till ett helfoder ser jag inga problem med att pröva detta sätt att utfodra tikar även i andra raser där man har dessa allergiproblem. Vad vi funnit hittills verkar det vara viktigast att ge tiken de här matresterna för att trigga immunförsvaret. Att sen ge även valparna lite smakportioner som en mycket lite del av den totala foderstaten kan inte heller skada.