HUND- & KATTMATSDOKTORN

Marie Sallander, agronomie doktor, MSc & PhD

Expert på kost , motion och träning för hund & katt & därtill relaterade sjukdomar

Konsultverksamhet för företag, personlig rådgivning & recept, kurser

kurser, föreläsningar, artiklar och böcker 

Ska man ge en valp vuxen- eller valpfoder?

Det är viktigt att vi inte ger för mycket mat-vare sig det är valp- eller vuxenfoder

Det finns inget enkelt svar på den här frågan, utan man får resonera kring några punkter som kan leda fram till vad som är bra för just din hund.

Stora raser ökar 100 ggr i vikt

En valp behöver upp till 3 månaders ålder mer än dubbelt så mycket energi som en vuxen hund med samma vikt. Därefter minskar behovet av mat (energi) per kilo kroppsvikt successivt tills hunden når vuxen ålder. Då det gäller de småvuxna raserna har de ett ökat behov upp till ungefär ett års ålder, medan de stora raserna måste få extra mat för att de växer ända upp till två års ålder. Valpar ska under en kort period bygga upp hela sin kropp med skelett, muskler, olika organ och vävnader. Riktigt stora raser ökar sin vikt med mer än 100 gånger under det första året. De stora raserna växer dessutom ytterligare under det andra levnadsåret, medan de mindre raserna nu har vuxit klart. 

Olika näringsnormer för hundar

Med tanke på den enorma tillväxt som sker hos en valp, är det mycket viktigt att valpen får en väl sammansatt kost. Med det menas dels att det finns tillräckligt, men inte för mycket av näringsämnena i fodret, men också att de råvaror som ges ska vara av god kvalitet. Då det gäller näringsnivåerna, finns olika normer som gäller hundar. Exempel på två näringsnormer som ofta används är NRC’s (National Research Council, 2006) och AAFCO’s (Association of American Feed Control Officials, 2008). De allra flesta helfoder för hundar uppfyller dessa normer. Foderföretagen garanterar att fodret till och med sista hållbarhetsdatum innehåller de näringsämnen man deklarerat. 

Valpfoder varierar i näring

Ska jag då ge hunden valp- eller vuxenfoder? Som djurägare ska man vara medveten om att det inte finns regler för exakt vad ett valpfoder ska innehålla näringsmässigt, så när vi pratar om valpfoder så varierar näringen mellan tillverkare, även om de alla följer NRC eller AAFCO's normer. NRC rekommenderar 23% protein vid 4-14v ålder, sen 18% protein till och med vuxen ålder. Fett rekommenderas en giva på 8-9% under hela valpperioden. Observera att det inte gör något om man ökar dessa siffror, det som kan hända är att valpen lättare blir för tjock på ett foder som innehåller mer fett och protein, det är lättare att överutfodra om man har en hungrig hund som äter hur mycket som helst. Det är vanligt att proteinhalten i valpfoder varierar mellan 25-35%, och att fetthalten är ca 10-25%. Utöver detta ger svenskarna sina hundar 25% matrester som är mer fettrika än torrfodren (som är det som är den huvudsakliga maten). Så generellt sett ger vi våra hundar långt över det de behöver när det gäller protein och fett.

Valp- eller vuxenfoder? 

1. Hundar som är matglada och gärna äter en stor mängd foder

- kan gärna ges ett bra sk vuxenfoder (kolla att det står "för alla livsstadier/för alla hundar") eller

-ett valpfoder med lite protein och fett.

Hunden får då äta en stor mängd mat, som förutom energi ger en viss bulk, så att hunden känner sig nöjd.

-Om man så vill kan man ge samma hund ett valpfoder med mer protein och fett. Man brukar säga att hunden snabbt vänjer sig att äta den mindre mängden, och inte känner sig hungrig.

2. Har man istället en valp som inte har så stor aptit, kan man med fördel ge ett valpfoder med mycket protein och fett. Hunden får då i sig alla näringsämnen trots att den inte äter en så stor mängd. 

3. Hundägare som har svårt att låta bli att ge valpen en extra stor portion eller extra tilltugg, kan det vara en fördel att ge valpen ett vuxenfoder eller ett valpfoder med lite protein och fett.

4. Hundägare som är bra på att reglera fodergivan kan i princip ge det foder de vill, eller det som bäst passar hunden.

 

Vissa vuxenfoder räcker ej för valpar

Viktigt om man ska ge ett sk vuxenfoder är att det verkligen står att det kan ges till alla livsstadier alternativt till alla hundar. Det finns nämligen vuxenfoder som bara kan ges till vuxna hundar, och där räcker näringen ej för valpar. En liten brasklapp vill jag ändå ge för att ge valpar så kallat vuxenfoder. Även om tillverkarna säger att deras foder innehåller tillräckligt med näring för valpar, så var det hela 33% av alla vuxenfoder som vid mina analyser av 50 kommersiella vuxenfoder (visserligen år 1999 men jag undrar hur mycket som hänt sen dess) som inte räckte för valpar. Så personligen ger jag alltid valpfoder till valpar, de är ju gjorda särskilt till det livsstadiet. Vuxenfoder kan vara bra för valpar, men hur vet man om man köpt ett tillräckligt bra vuxenfoder till sin valp eller inte, det framgår ju inte förrän man analyserar fodret.

Viktigt att valpen hålls slank

Det är inte avgörande för hundens tillväxthastighet om man ger ett valpfoder eller ett vuxenfoder. Det är inte heller så att en hög halt protein i fodret medför en högre risk för att hunden växer för fort och därför skulle drabbas av sjukdomar. Det som däremot kan vara avgörande för hunden hälsa är hur mycket hunden äter, dvs hur mycket energi den får i sig. Det är oerhört viktigt att hålla hunden slank under uppväxten. Ge inte heller extra vitaminer och mineraler till ett helfoder - helfoder innehåller all näring en hund behöver. Överdosering kan ge allvarliga konsekvenser.

Det ligger i vårt eget intresse att se till att valpen får en lugn och jämn tillväxttakt för att på så sätt lägga en god grund för ett förhoppningsvis långt och hållbart liv.